31.10.2022r. budowa- Pastelowa

Szanowni Państwo

Zgodnie z pismem z dnia 30.09.2022 T/811/2022 przekazujemy Państwu informacje dotyczące stanu realizacji osiedla Pastelowa.

Na koniec października br. stan realizacji poszczególnych budynków wygląda następująco:

Budynek C –wykonanie fundamentów

Budynek D –na ukończeniu strop nad II piętrem

Budynek E – zakończony strop nad halą garażową, wykonywane są ściany parteru

Budynek F – zakończono strop nad I piętrem, murowane są ściany II piętra

Budynek E1 – zakończono fundamenty, wykonywane są ściany hali garażowej

Budynek F1 – zakończono stropu nad halą garażową

Budynek G – rozpoczęte wykonanie ścian hali garażowej

Dotyczy spłaty kredytu

W nawiązaniu do przekazanych we wrześniu br. informacji oraz w związku z Państwa pytaniami, SM „Zakoniczyn” zwróciła się do Banku Gospodarstwa Krajowego o przygotowanie i przekazanie prognozy dla spłaty kredytu.

Według przekazanej prognozy roczna rata spłaty kredytu to 6 582 000 zł ( od I kw.2024r.). Dzieląc to na 12 miesięcy oraz łączną liczbę planowanych do wybudowania w ramach inwestycji metrów kwadratowych powierzchni użytkowej – 14 462 – otrzymujemy około 38 zł/m². Na tej podstawie każdy z Państwa może przeliczyć wysokość miesięcznej raty kredytu dla swojego mieszkania (mnożąc przez powierzchnię mieszkania). Należy pamiętać, że kwota ta dotyczy tylko spłaty kredytu i należy jeszcze brać pod uwagę koszty opłat eksploatacyjnych (czynsz).

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacja kredytową, Spółdzielnia będzie występowała ( co kwartał) do BGK o przygotowanie aktualnej prognozy i będziemy ją Państwo przedkładać do wiadomości .

Planowane rozpoczęcie spłaty kredytu (kapitału i odsetek) to I kw. 2024 r.

Anna Adamczyk Prezes SM Zakoniczyn

2022-11-02T12:00:29+01:00 31 października, 2022|Pastelowa|0 Komentarzy