Ogrzewanie i Wentylacja

Informacje na temat ogrzewania i wietrzenia mieszkań

/Ogrzewanie/wentylacja
Ogrzewanie/wentylacja 2020-03-16T20:08:40+01:00

SPÓŁDZIELNIA PRZYPOMINA , ŻE SEZON GRZEWCZY JEST DOSTĘPNY PRZEZ CAŁY ROK W NASZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH.

W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY O EWENTUALNE ZGŁASZANIE PROBLEMÓW.

Jednocześnie prosimy w pierwszej kolejność o sprawdzenie czy zawory przy ciepłomierzu Państwa mieszkania są odkręcone i czy grzejniki są odpowietrzone.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Centralne ogrzewanie w budynku dostarczane jest z węzła cieplnego. Grzejniki wyposażone są w zawory nastawcze z głowicą termostatyczną a także zawory odpowietrzające ręczne. Głowice umożliwiają regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami. ( W nowych budynkach Nowosądecka 7,9,11,15 Głowice są tak skonstruowane że nie ma możliwości całkowitego odcięcia dopływu ciepła do grzejnika). Zawory odpowietrzające zlokalizowane są w górnym rogu grzejnika po przeciwnej stronie zaworu termostatycznego. Głowice termostatyczne umożliwiają regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, uwzględniając zyski ciepła pochodzące również z innych źródeł – z nasłonecznienia, oświetlenia, gotowania,pobytu ludzi itp.

Na właścicielu mieszkania spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego komfortu cieplnego w sezonie zimowym, tj. prawidłowej eksploatacji mieszkania w tym wietrzenia poszczególnych pomieszczeń.

Gdy w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiednia do ustawionej na głowicy, to głowica ogranicza natężenie przepływu czynnika cieplnego przez grzejnik. Może wystąpić sytuacja, że grzejnik z ustawieniem głowicy na cyfrę np. 3 czasami może być gorący, innymi dniami natomiast tylko letni, nie oznacza to złej pracy grzejników a jedynie to, że temperatura w pomieszczeniu osiągnęła regulowaną przez głowicę wartość. Regulacja: Regulacji temperatury w pomieszczeniach lokalu należy dokonywać za pomocą głowic termostatycznych. Nie należy zamykać zaworu odcinającego i regulacyjnego instalacji mieszkaniowej centralnego ogrzewania w szachcie instalacyjnym na klatce schodowej. Jedynie w przypadku awarii ( np. przeciek wody ) należy zamknąć oba zawory. Jeden z zaworów znajduje się na przewodzie zasilającym, a drugi na powrotnym z mieszkaniowej instalacji centralnego ogrzewania.Zamknięcie zaworów spowoduje odcięcie obiegu czynnika grzewczego ( wody ) w instalacji wewnętrznej mieszkania. Instalacja pozostanie wypełniona wodą znajdującą się w stanie spoczynku.

Specyfiką centralnego ogrzewania jest przepływ czynnika grzewczego powodującego: (wpływ) górna część grzejnika gorąca i letnia dolna część grzejnika (na powrocie). Odpowietrzenie grzejników w części poddaszowej odbywa się poprzez ręczne odpowietrzniki grzejników na poddaszu.

Niewolno samowolnie dokonywać zmian w nastawach zaworów regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania.

 1. Celem zmniejszenia strat energii cieplnej wietrzenia pomieszczeń należy wykonywać krótko i intensywnie. W tym celu przed wietrzeniem zamknąć należy wszystkie zawory termostatyczne w lokalu i otworzyć szeroko okna i drzwi balkonowe. Wietrzenie wykonywać przez ok. 3 minuty następnie należy zamknąć drzwi i okna. Zawory termostatyczne otworzyć jednak po ok. 10 minutach czyli po okresie ustabilizowania się temperatury w pomieszczeniach. Jeśli zawory otworzymy wcześniej, otworzą się one automatycznie na pełen przepływ. Co spowoduje chwilowe, nadmierne zwiększenie przepływu czynnika grzewczego przez grzejniki a skutkiem tego jest niepotrzebne zużycie energii.
 2. Ciągłe wietrzenie powoduje otwieranie się zaworów termostatycznych. Głowica termostatyczna wyczuwając ochłodzenie np. od uchylonego okna otwiera zawór i podobnie jak w opisie powyżej powoduje zwiększenie przepływu wody przez grzejnik czego konsekwencją jest nadmierne zużycie energii cieplnej.
 3. Meble również mają wpływ na emitowanie energii od grzejnika. Należy tak ustawić meble w pomieszczeniach by grzejnik był maksymalnie odsłonięty. Głowica termostatyczna powinna być swobodnie owiewana powietrzem o temperaturze panującej w pomieszczeniu. Czujnik nie może być szczelnie obudowany meblami ani oddzielony od wnętrza pomieszczenia zasłoną okienną, za którą tworzy się rodzaj „kurtyny” powietrznej o temperaturze wyższej niż w środku pomieszczenia. Sytuacja taka spowoduje, że pomieszczenie będzie niedogrzane, nawet pomimo zwiększenia nastawy na głowicy termostatycznej.
 4. Nocą jeśli to możliwe należy zasłonić okna celem ograniczenia strat ciepła. Pamiętać należy jednak by nie przesłonić przy tym grzejnika co spowodować może ograniczenie oddawania ciepła do pomieszczenia. Jeśli w oknach zamontowane są nawiewniki można zmniejszyć ich otwarcie tak by zachowany był minimalny przepływ powietrza.
 5. Należy zadbać by wszystkie okna i drzwi były szczelne z zachowaniem jednak wymogów wentylacji. W oknach należy stosować nawiewniki regulowane np. wilgotnością powietrza lub ciśnieniowe.
 6. Wentylacja jest niezbędna dla poczucia komfortu przebywania w pomieszczeniach. Same kratki wywiewne nie wystarczą. By powietrze mogło być wywiane na zewnątrz musi też zostać „dostarczone”, nawiane do lokalu. W tym celu należy stosować nawiewniki w oknach. Zaklejanie kratek wentylacyjnych może doprowadzić do złego samopoczucia ze względu na brak świeżego powietrza oraz zawilgocenia ścian a w konsekwencji do powstania toksycznego zagrzybienia.
 7. Za komfortowe warunki dla człowieka uważa się warunki zapewniające temperaturę 19-21oC zimą. Nie zaleca się przekraczania wskazanych temperatur bowiem zwiększenie temperatury o 1oC powoduje znaczne zwiększenie kosztów ogrzewania. Każdy z użytkowników musi zdecydować czy zwiększone opłaty są warte utrzymania wyższej temperatury. Należy pamiętać, iż utrzymywanie temperatury wyższej niż w sąsiednim lokalu dodatkowo zwiększa straty ciepła.
 8. Straty ciepła w lokalu są tym większe im większa jest różnica temperatur pomiędzy danym pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym w tym także sąsiednim lokalem czy klatką schodową i piwnicą. Dlatego tak istotne jest pamiętanie o zamykaniu okien i drzwi w pomieszczeniach ogólnego dostępu w celu zapobiegania ich nadmiernego wychładzania.
 9. Należy zmniejszać nastawę zaworów termostatycznych w pomieszczenia, w których nie przebywamy w trakcie dnia. Takie podstawowe czynności w skali całego roku przyniosą wymierne oszczędności. Nie ograniczajmy jednak tej temperatury o ponad trzy stopnie C bo powodować to może uczucie dyskomfortu a dodatkowo ponowne zwiększenie temperatury może trwać wówczas zbyt długo.
 10. Wychodząc z domu zmniejszmy nastawy wszystkich grzejników na 16oC. nie przekraczajmy tej nastawy gdyż może to powodować zbytnie wychładzanie się pomieszczeń i ścian lokalu i co z tym związane wykraplanie się pary wodnej. Ponadto pamiętajmy o naszych sąsiadach. Zbytnie zmniejszanie nastaw temperatur powoduje zwiększanie start ciepła w ich lokalach. Bądźmy świadomi, iż jesteśmy wspólnotą mieszkańców i szanujmy się wzajemnie.
 11. Wszelkie prace domowe, korzystanie ze sprzętów elektrycznych czy oświetlenie, wysiłek fizyczny powoduje oddawanie energii do otoczenia. Pamiętajmy by przed takimi czynnościami zmniejszyć nastawy zaworów termostatycznych.
 12. Korzystajmy z energii słonecznej. Promienie słoneczne „wpadające” przez zamknięte okna mogą dostarczyć „sporą” dawkę energii cieplnej. Celem maksymalnego wykorzystania energii słonecznej odsłaniajmy okna.
 13. Planując przebywanie w pomieszczeniach większej ilości osób. Najpierw zmniejszmy nastawy zaworów termostatycznych a dopiero w dalszej kolejności otwierajmy okna.
 14. Dbajmy o nasze wspólne pomieszczenia klatki, piwnice itp. W okresach grzewczych pamiętajmy o zamykaniu drzwi i okien. Obniżenie temperatur w pomieszczeniach części wspólnych powoduje zwiększenie strat w przyległych pomieszczeniach mieszkalnych.
 15. Wymagana temperatura na klatce schodowej to 8 stopni C. Grzejnik włączane są w okresie zimowym – mrozów.