Inwestycja-Pastelowa 2022-10-23T20:22:54+02:00

NOWA INWESTYCJA “PASTELOWA”

Znajdą Państwo tutaj materiały informacyjne, które pomogą wybrać odpowiednie mieszkanie. Z planu sytuacyjnego oraz planu zagospodarowania przestrzennego można zorientować się, w jakim miejscu planowana inwestycja będzie realizowana oraz jakie budynki będą wchodziły w jej skład.

Zobacz plan inwestycji

INFORMACJE O INWESTYCJI

Szanowni Państwo

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały materiały informacyjne, które pomogą Państwu wybrać odpowiednie mieszkanie. Z planu sytuacyjnego oraz planu zagospodarowania przestrzennego można zorientować się, w jakim miejscu planowana inwestycja będzie realizowana oraz jakie budynki
będą wchodziły w jej skład.

Realizacja inwestycji podzielona została na dwa zadania:

ZADANIE I – obejmuje BUDYNEK A wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu – realizowane będzie na zasadach komercyjnych. W ramach tego ZADANIA zostanie wybudowany budynek, w którym znajdzie się 41 mieszkań o powierzchniach od 28,68 do 65,52m², 7 lokali usługowych o powierzchniach od 47,93 do 97,4m² oraz hala garażowa w podziemiu. Planowane rozpoczęcie sprzedaży mieszkań i lokali usługowych w tym budynku to III-IV kw. 2022r.

ZADANIE II – obejmuje realizację BUDYNKÓW B, C, D, E, E1, F, F1 i G wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach tego ZADANIA zostaną wybudowane 322 mieszkania, 6 lokali usługowych wraz z halami garażowymi w podziemiu. Planowane rozpoczęcie inwestycji I/II kw. 2021r.
Realizacja tego ZADANIA odbywać się będzie w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a do mieszkań zrealizowanych w ramach tej części, ustanowione zostaną spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali. Lokatorskie prawo, zgodnie z art. 9-11 w/w Ustaw, jest prawem niezbywalnym, nie
przechodzi na spadkobierców, nie podlega egzekucji. Na realizację tych budynków SM „Zakoniczyn” zaciągnie kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, który ma za zadanie wspierać budownictwo społeczne, między innymi budowę mieszkań, w celu ustanawiania praw lokatorskich.

Z uwagi na panującą sytuację zagrożenia epidemicznego, w celu skrócenia czasu na formalności w biurze spółdzielni, każdy zainteresowany nabyciem takiego prawa będzie zobowiązany:

1. Zapoznać się z dokumentami udostępnionymi na stronie internetowej, a w szczególności regulaminami i wzorami umów.
2. Z przedstawionej oferty wybrać lokal. Każdy ma prawo do wyboru maksymalnie dwóch lokali.
3. Wydrukować i wypełnić kwestionariusz udostępniony na stronie internetowej.
4. Dostarczyć tak przygotowane dokumenty do siedziby SM „Zakoniczyn” przy ulicy Piotrkowskiej 33C w Gdańsku, gdzie nastąpi podpisanie umowy rezerwacyjnej. O pierwszeństwie wyboru decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej podpisywanie umów rezerwacyjnych rozpocznie się w czwartek 10 września 2020r. od godziny 10.00 i będzie kontynuowane w ramach godzin otwarcia biura Spółdzielni. Do dnia 1 października 2020r. włącznie przyjmowane będą wnioski dostarczone przez Członków SM „Zakoniczyn”. Od 2 października 2020r. zapraszamy wszystkich chętnych, którzy nie są członkami SM „Zakoniczyn” do składania przygotowanych kwestionariuszy i podpisywania umów rezerwacyjnych. Aktualizacja
ofert będzie dokonywana codziennie. W chwili obecnej przewidujemy, że wstępny koszt wybudowania 1m² mieszkania wyniesie 6 400,00 brutto (w tej cenie każdemu lokalowi mieszkalnemu będzie przypisane jedno miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej), a wkład własny wyniesie do 30% wstępnej wysokości kosztów realizowanego mieszkania. Nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania nie wiąże się z koniecznością wykazania się zdolnością kredytową. Na pierwszym etapie niezbędne będzie podpisanie umowy rezerwacyjnej i wpłata 4 000,00 zł. brutto. Do końca 2020 roku planowane
jest podpisywanie umów o wybudowanie i ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W okresie 21 dni od dnia podpisania ww. umowy konieczne będzie dokonanie wpłaty uzupełniającej. Spłata pozostałej części kredytu w części przypadającej na dany lokal nastąpi dopiero po zasiedleniu
W miesięcznych opłatach, wraz z kosztami eksploatacyjnymi, lokatorzy będą spłacać ratę kredytu. Wysokość spłacanego kredytu będzie wynikała z podpisanej przez Spółdzielnię umowy kredytowej, której wyciąg będzie załącznikiem do umowy o budowę. Szacunkowa wysokość raty kredytu przewidziana jest w wysokości około 25 zł/m² powierzchni użytkowej mieszkania/m-c. Przewidziany okres spłaty kredytu wynosi trzydzieści lat. Warunki kredytowania dopuszczają wcześniejszą jego spłatę. Po spłaceniu całości zadłużenia możliwe będzie wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego własności na nabywcę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dokonania wyboru mieszkania. Wszelkich informacji będziemy udzielać od 10 września 2020r.

Z uwagi na panującą sytuację zagrożenia epidemicznego prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej sekretariat@smzakoniczyn.pl oraz telefonów: 58-341-80-30 lub 58-341-66-75.

Aktualizacja 11.05.2022

Obecnie wszystkie mieszkania lokatorskie znalazły przyszłych nabywców. Prowadzona jest lista rezerwowa osób chętnych w przypadku rezygnacji.

Anna Adamczyk – Prezes SM „Zakoniczyn”

INWESTYCJA PASTELOWA

Plan Inwestycji

Znajdziesz tu informacje na temat usytuowania osiedla oraz ustawienia budynków.

Zobacz plan inwestycji

Tabela lokali

Na liście lokali znajdziesz interesujący Cię lokal, sprawdzisz jego usytuowanie i wielkość.

Tabela lokali

Aktualności “Pastelowa”

Sprawdź najnowsze informacje z inwestycji “Pastelowa”.

Aktualności z inwestycji

Schemat transakcji

ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINAMI I WZORAMI UMÓW

WYBÓR MIESZKANIA

Przesłanie kwestionariusza na sekretariat@smzakoniczyn.pl

PODPISANIE UMOWY REZERWACYJNEJ

Wpłata 4000 zł w ciągu 3 dni

Uzyskanie przez Spółdzielnię pozwolenia na budowę oraz decyzji kredytowej

PODPISANIE UMOWY O BUDOWĘ

Wpłata do 30% wkładu w ciągu 21 dni

PODPISANIE UMOWY KREDYTOWEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ I REALIZACJA BUDOWY

Na 30 dni przed planowanym przekazaniem mieszkania wpłata kaucji w wysokości 3 miesięcznej raty kredytu

ZAKOŃCZENIE BUDOWY I PRZEKAZANIE MIESZKANIA

Pod warunkiem dostarczenie tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu, aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego
Konieczność wnoszenia opłat eksploatacyjnych (ok 10zł/m2)
oraz od zakończenia inwestycji spłata kredytu (ok 25zł/m2)

ROZLICZENIE OSTATECZNE KOSZTÓW INWESTYCJI

PODPISANIE UMOWY USTANOWIENIE LOKATORSKIEGO PRAWA

Aktualności “Pastelowa”

styczeń 2024

grudzień 2023

listopad 2023

wrzesień 2023

lipiec 2023

czerwiec 2023

maj 2023