Uchwały - inne

Uchwały dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn

/Uchwały inne
Uchwały inne 2020-03-16T17:30:29+01:00

Rada Nadzorcza i Zarząd 2022 r.

RADA NADZORCZA 2022 17.01.2022 Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 6.12.2021 r. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 31.12.2021. Informacja o inwestycji Pastelowa. Analiza rozliczeń kosztów wody za II półrocze 2021r. Informacja w sprawach nabycia i utraty członkostwa w spółdzielni [...]

29 marca, 2022|

Rada Nadzorcza i Zarząd 2021

RADA NADZORCZA 2021 25.01.2021 r. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 28.12.2020 r. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 31.12.2020. Informacja o inwestycji Pastelowa. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu naboru osób ubiegających się o ustanowienie prawa do lokali zrealizowanych [...]

27 kwietnia, 2021|

Rada Nadzorcza i Zarząd 2020

  aktualizacja raz na kwartał RADA NADZORCZA 2020   13.01.2020 Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 09.12.2019 r. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 31.12.2019 oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 31.12.2019r. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia miejsca postojowego. Uchw.1 Informacja w sprawie planowanych [...]

8 maja, 2020|

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Przekształcenie wieczystego użytkowanie w prawo własności Spółdzielnia uzyskała zaświadczenia z Urzędu Miasta o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu. Spółdzielnia złożyła wnioski o udzielenie bonifikaty przysługującej udziałom związanych z lokalami mieszkalnymi. W związku z otrzymaniem zaświadczeń o udzielonej bonifikacie zakończył się 14 miesięczny proces przekształcenia wieczystego użytkowania zabudowanych gruntów w prawo własności. Dzięki staraniom Spółdzielni, wypracowaliśmy w Radzie Miasta Gdańska uchwałę, która również uwzględniała spółdzielnie mieszkaniowe. Bonifikatę otrzymały posiada spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i opłata przekształceniowa dla [...]

2 lutego, 2020|

Rada Nadzorcza i Zarząd 2019 r

RADA NADZORCZA 2019 Aktualizacja raz na kwartał z dnia 28.01.2019 r. 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 20.12.2018 r. 3. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 31.12.2018 r. oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. 4. Podjęcie decyzji w sprawie uzupełnienia [...]

22 maja, 2019|

Rozliczenie niedoboru wody

 I    Informacja dotycząca rozliczenia niedoboru wody Na podstawie  „Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi” koszty niedoboru wody w poszczególnych budynkach (wynikające z różnicy klas wodomierzy, ilości nieopomiarowanej wody w instalacji wewnętrznej, braku jednoczesności odczytów) są rozliczane na poszczególne budynki.    W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi rozliczenia powstałego niedoboru wody  pomiędzy wodomierzem głównym, a sumaryczną ilością zużytej wody wykazaną  przez wodomierze lokalowe, Spółdzielnia pragnie przybliżyć Państwu od strony technicznej uwarunkowania powodujące powstawanie różnic, Przyczyny powstawania  tego zjawiska to przede wszystkim : [...]

6 lutego, 2019|

Typowe przyczyny konfliktów sąsiedzkich

Typowe przyczyny konfliktów z sąsiadami: Głośna muzyka Libacje alkoholowe Głośne zwierzęta np. szczekające psy Zawłaszczanie części korytarza remont mieszkania Palenie papierosów w klatce schodowej, balkonie Grillowanie na balkonie dzieci sąsiadów spory sąsiedzkie Ad. 1 Sąsiad słucha głośnej muzyki Głośne słuchanie muzyki przez sąsiada to chyba najczęstszy z powodów jakie prowadzą do konfliktów między sąsiadami. Niestety sąsiedzi, którzy słuchają zbyt głośno muzyki bez znaczenia czy jest to godzina 13:00 czy też 1:00 w nocy nie rozumieją że mieszkają w bloku. Jeśli postanowiłeś [...]

30 października, 2018|

Dot. szyldów i reklam

Zarząd zgodnie z Uchwałą nr 9/2020 z dnia 11.05.2020r, postanowił Ustalić opłatę roczną za umieszczanie na częściach wspólnych budynku - szyldów, tablic informacyjnych, tablic reklamowych, banerów itp. spełniających wymogi Uchwały Krajobrazowej Gdańska nr XLVIII/1465/18 z 22.02.2018r Rady Miasta Gdańska: w kwocie 300zł netto dla lokali użytkowych, od jednej z w/w form, za każdą sztukę, bez względu na jej wielkość. Opłata roczna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z użytkowania części wspólnych w ciągu roku kalendarzowego tj. do dnia 13.12 danego roku. [...]

18 maja, 2016|

Dot. reklam na blokach

Informujemy, że tablice ogłoszeniowe umieszczone w blokach nie są miejscem przeznaczonym do umieszczenia ogłoszeń przez dowolne osoby. Podmiot uprawniony do administrowania blokiem mieszkalnym, decyduje o tym, czy i jakie ogłoszenia mogą być w jej budynku wywieszane (wyrok Sądu Okręgowego sygn. II WAZ 88/09). Jeśli ktoś rozwiesza informacje na klatkach schodowych bez zgody zarządzającego budynkiem popełnia czyn z art. 63 a § 1 kodeksu (dot. także słupów oświetleniowych)

18 maja, 2016|

Zasady IOM i wniosek (nie dotyczy Wspólnot)

Zasady ogólne 1.1 System Internetowej Obsługi Mieszkańców (IOK) ma na celu umożliwienie osobom uprawnionym do wgląd do stanu rozrachunków dotyczących ich lokali oraz innych informacji udostępnionych przez Spółdzielnię bez potrzeby bezpośredniego kontaktu  w siedzibie Spółdzielni. 1.2 System IOM jest prowadzony jako usługa nieodpłatna i nie jest usługą w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dostęp do systemu 2.1 Dostęp do systemu możliwy jest poprzez stronę internetową www.smzakoniczyn.pl  po podaniu danych uwierzytelniających tj. identyfikatora użytkownika i hasła. 2.2 Do uzyskania dostępu [...]

18 maja, 2016|